Expositie ‘Hoornse Nieuwe’

HOORNSE NIEUWE

3 maart t/m 15 april 2018 in de Boterhal (Hoorn)

U BENT VAN HARTE UITGENODIGD VOOR DE
OPENING OP ZONDAG 4 MAART OM 16.00 UUR
EN VOORAFGAAND, VANAF 15.00 UUR, DE
JAARLIJKSE VERLOTING VAN EEN KUNSTWERK
De HOORNSE NIEUWE laat werk zien van 8 kunstenaars die in 2015 en 2016, na ballotage, zijn aangenomen als lid van Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken.

Mascha Haring maakt schilderijen en grafisch werk waarbij ze een ambachtelijke manier van werken combineert met digitale beeldbewerking. De prints die tijdens de expositie te zien zijn bestaan uit reconstructies van oude foto’s met uitgeknipte vormen van beschilderd papier. Er ontstaat een nieuw, persoonlijk verhaal door hergebruik van bestaande beelden.

Allard Kaai is landschapsschilder. ‘Hoe leg je de wind vast, en hoe schilder je broeierig weer? Ik zou het niet weten. Dagelijks worstel ik met dit gegeven en sta ik met rubber laarzen in plasdras weilanden of doorkruis ik met mijn drijvende atelier de polders rond het Uitgeestermeer. Het met geschiedenis doorregen landschap, met oude strandwallen, kreken, dijken en dijkjes verveelt nooit en is met elk weertype een muze.’

Annelies Horden maakt objecten en installaties. ‘Uitgangspunt in mijn werk is de ‘schijn¬bare’ schoonheid van de consumptiemaatschappij. Ik verzamel, groepeer en sorteer afval¬mate¬rialen. De regelmaat, structuur, herhaling, eenvoud en hoeveelheid van het afval¬mate¬riaal zijn van essentieel belang. Eindeloos experimenteren, met minder steeds meer kunnen. Door de werkelijkheid te versimpelen voeg ik er meer aan toe.’

Bert Poot ‘Ik werk vanuit een fascinatie voor organische structuren en vormen en met divers materiaal. Mijn bewerkingsmethode heeft een technisch ambachtelijk karakter. Daarbij zoek ik graag de mechanische grenzen van het materiaal. Dit resulteert in beelden met een plant¬aardig, dierlijk of zelfs hybride karakter waarin, hoewel niet altijd direct waarneembaar, een spanning ontstaat omdat de interne en externe krachten die worden uitgeoefend op het materiaal een visuele component toevoegen die de perceptie van de beschouwer beïnvloedt.’

Erna Peereboom maakt grote abstracte schilderijen in mixed media en series van hele kleine. In haar werk worden schijnbaar achteloos lagen verf over elkaar aangebracht in diverse gradaties van dikte en vloeibaarheid. Er lijkt sprake van een strijd tussen planmatig ontwerp en toevallig ontstane grillige patronen. De spanning in de zoektocht van verhoudin¬gen tussen tegengestelden roept voortdurend vragen op.

George van Heeteringen maakt sculpturen. Hij werkt met diverse materialen zoals harde steensoorten, polyester, hout enz. Op diverse openbare plekken in het land is kunst van hem te zien. Voor de gemeente Opmeer is hij nu bezig aan drie monumentale beel¬den (de groot¬ste is 4 meter hoog). Hierbij werkt hij met metaal, glas en licht. Inspiratiebronnen zijn voor hem natuur, het menselijk lichaam en tijdens kunstreizen opgedane indrukken. Op deze ten¬toonstelling toont hij twee kleinere hardstenen sculpturen.

Ineke Werkman ‘Een belangrijke inspiratiebron voor mijn schilderijen is de natuur.
De schilderijen die op deze tentoonstelling hangen zijn slechts een kleine selectie van de serie ‘Kroos’, die ontstaan is vanuit een fascinatie voor reflecties, patronen etcetera in sloot en plas.’

Maddy Rentenaar Na haar opleiding Monumentale Vormgeving bleef het de eerste jaren bij schilderen: figuratie gecombineerd met abstractie. Gaandeweg ging ze ook andere materialen dan verf gebruiken waardoor haar werk steeds meer driedimensionale aspecten kreeg.

De Boterhal | Kerkplein 39 | Hoorn | di – zo 14 – 17 uur – toegang gratis

maschaharing.nl/portfolio

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als News